ACI A/S

aci A/S

ACI A/S er en virksomhed med speciale inden for IT ledelse – heri projektstyring, sikkerhed, strategi og service. Der tilbydes rådgivning inden for et bredt område som risikostyring, risikoanalyse, risikovurderinger samt beredskabsplanlægning mfl.

Kontaktoplysninger

ACI A/S

Esromgade 15

2200 København N

Tlf: +45 3999 0121

Email: info@acias.dk

Den rette rådgivning fra ACI A/S

Med kompetent rådgivning fra ACI kan en virksomhed få et godt udbytte af beredskabsplanlægningen og krisestyring, der er vigtige områder i en virksomheds BCM (Business Continuity Management). Når man ser på krisestyring isoleret set, så handler det langt han ad vejen om sund fornuft, når en krise indtræder – samt under og efter krisen. Med effektiv krisestyring og de rette beredskabsplaner kan de kritiske processer i virksomhed sikre fortsat drift, hvis der har indtruffet hændelser af kritisk karakter.

ACI opbygger et BCM-program igennem seks faser, der forløber – Analyse, Strategi, Planer, Awareness, Test og øvelser og vedligeholdelse. Hertil ar ACI distributør af kriseværktøjet Crisis Commander i Danmark, der leverer støtte til krisestyring.

Det er vigtigt at kunne opretholde de opnåede kompetencer inden for beredskabet, og derfor udvikler og gennemfører ACI A/S beredskabsøvelser for kunderne. Disse kan deles ind i awareness- og varslingsøvelser, organisatoriske beredskabsøvelser samt målrettede øvelser mod aktivering.

Der kan læses mere om IT konsulentvirksomhedens kompetencer inde på hjemmesiden: www.acias.dk

Kompetencer:

Risikostyring

Beredskabsøvelse

EU persondata

Krisestyring

Risikovurdering

Beredskabsplanlægning

Crisis Commander Danmark

Gem