Fenskær Efterskole er en specialefterskole, som tager imod elever med specielle behov. Elever, der er fagligt udfordret eller socialt har været i klemme i det ordinære undervisningssystem, kan få gavn af Fenskær Efterskoles undervisningstilbud, der er velegnet til denne slags elever.

Fenskær Eftreskole adresse

Fenskær Efterskole

Kollegievej 5b

7620 Lemvig

Tlf: +45 97 89 11 77

Med fokus på eleverne styrkesider frem for fejl og mangler søger Fenskær Efterskole at opbygge selvtillid og skabe en fundament for personlig udvikling hos eleverne, der ofte lærer sig selv meget bedre at kende, ligesom de får styrket deres sociale kompetencer og måder at interagere med andre mennesker på. Det er vigtigt, at man som elev på Fenskær Efterskole bliver en del af sammenholdet, og derfor er der et stort fokus på trivsel og inddragelse af elever, der ikke har det nemt.

Som specialefterskole har Fenskær Efterskole formået at skabe fundament for mange sunde og berigende ophold, der har udviklet eleverne såvel socialt som fagligt. Med ca. dobbelt så mange ansatte pr. elev på Fenskær Efterskole i forhold til de ordinære efterskole er der ressourcer til at tage sig ekstra af de elever, som har brug for en øget omsorg.

Man kan bruge Fenskær Efterskole på mange måder som elev, da det i høj grad er muligt at sammensætte sit eget skema ud fra de udviklingsområder og interesser, som man har. Derfor er der mange, der bruger efterskolen som en idrætsefterskole, en kreativ efterskole og som en efterskole, der primært skal styrke elevernes faglige kompetencer i fag som matematik og dansk. Fenskær Efterskole er en prøvefri efterskole, hvorfor eleverne kan lære uden et forventningspres om, at der skal leveres resultater efter endt skoleår.

Fenskær Efterskole er aktiv på mange af sociale medier, hvorfor det er muligt at følge med i hverdagen på efterskolen og få et indtryk af, om man som måske kommende elev skal vælge Fenskær Efterskole.

 Links:

Fenskær Efterskole Hjemmeside

Fenskær Efterskole Facebook

Fenskær Efterskole LinkedIn

Fenskær Efterskole TV

Fenskær Efterskole blog