Fenskær Efterskole

Fenskær efterskole

Fenskær Efterskole er en prøvefri, musisk-praktisk efterskole, der er geografisk placeret i Nørre Nissum, Lemvig i det nordlige Vestjylland. På Fenskær Efterskole har eleverne mulighed for at skabe deres egen linje, og på den måde sammensætte deres helt eget efterskoleår.

Målgruppen for Fenskær Efterskole er sentudviklede unge og/eller unge, der i deres skoleforløb har modtaget specialundervisning. En del af de unge på Fenskær Efterskole har forskellige diagnoser, men fælles for samtlige elever er, at de så vidt muligt er selvhjulpne, så de socialt kan fungere i et elevfællesskab uden konstant at komme i konflikt.

Kontaktoplysninger

Fenskær Efterskole
Kollegievej 5b,
Nr.Nissum,
7620 Lemvig

Tlf. 97891177
Mail: post@fenskaer.dk

Hvorfor vælge Fenskær Efterskole?

På Fenskær Efterskole bygger undervisningen, samværet og arbejdet på respekt for den enkelte og dennes ret til alsidig udvikling i et forpligtende fællesskab. Undervisningen på Fenskær Efterskole er planlagt ud fra en praktisk-musisk vinkel, og der er kun få obligatoriske og boglige fag.

Skoleåret på Fenskær Efterskole er opdelt i fire perioder, hvor eleverne hver især selv sammensætter hver periodes skema ud fra de værksteds- og valgfagshold, der tilbydes i den pågældende periode. Hverdagen på Fenskær Efterskole er præget af struktur, da de unge modtager undervisning til sen eftermiddag og aften.

Eleverne bor sammen i drenge- og pigehuse med 11 personer i hvert. Til hvert hus er der tilknyttet to kontaktlærere, der fungerer som primærlærere og kontaktpersoner for eleverne. En del af skolens undervisning foregår i disse huse, hvor der blandt andet undervises i almendannende fag samt i botræning.

Links

Website: www.fenskaer.dk

Fenskær Efterskole blog

Fenskær Efterskole forældreblog

Fenskær Efterskole TV på Youtube

Fenskær Efterskole TV på Vimeo

Fenskær Efterskole billeder på Google+

Fenskær Efterskole billeder på Flickr

 

Wikipedia: www.da.wikipedia.org/wiki/Fenskær_efterskole

Google+: plus.google.com/+FenskærEfterskoleLemvig

Facebook: www.facebook.com/fenskaer

Twitter: www.twitter.com/fenskaer

Instagram: www.instagram.com/fenskaerefterskole

Slideshare: www.slideshare.net/FenskaerEfterskole

Twitter: www.twitter.com/fenskaer

 

Tættere bånd og stærke fællesskaber for eleverne på Fenskær Efterskole

De unge på Fenskær Efterskole bruger ofte weekenderne uden for efterskolens område. De tager hjem til familien eller ser gamle venner fra barndomsområdet, men nogle gange er der blive-weekender for alle eleverne. I september måned blev der afholdt en blive-weekend på Fenskær Efterskole, hvor forældre og andre familiemedlemmer var inviteret til sjov, spas og samtale. Kaffe og kage stod klar på velkomstbordet, og alle kunne smage løs på de søde sager. Der arrangeres altid underholdning til elever og besøgende, så hygge og glæde kan sprede sig gennem efterskolen. I denne omgang gæstede den lokalopvoksede Marie Vilsbøll Fenskær Efterskole

Siden barnsben har Marie sunget og spillet musik, og hun stillede sig derfor op på scenen foran publikum med selvtillid og gav en fantastisk optræden med sang og guitarspil.

Maries søster er lærer på Fenskær Efterskole, og hun – sammen med resten af lærerstaben – var meget glad for mini-koncerten. Det samme var elever og forældre, der sammen fik muligheden for at hygge og nyde hinandens selskab. Der var flere af forældrene, der faldt i snak og delte erfaringer og sjove historier fra den gang de gik på Efterskole.

 

Produktive og tillidsskabende samtaler på Fenskær Efterskole

Efter koncerten var der tid til forældresamtaler, hvor der blev snakket om skoleopstarten og næste skoleårs organisering. Mange elever udtrykte ønske om at fortsætte på efterskolen, og nogle luftede tanker om at prøve udslusningsafdelingen.

Der blev også holdt individuelle samtaler, hvor elever, forældre og undervisere kan snakke om private emner og tage følsomme spørgsmål op. Det er Fenskær Efterskoles erfaring at blive-weekender skaber et tættere bånd mellem forældre, elever og efterskolen, da man snakker om de svære ting, man ofte gemmer væk i hverdagen.

På Fenskær Efterskole skal der nemlig være plads til alle. Vi mener, at den menneskelige ressource er den største i vores samfund, og derfor skaber vi et fællesskab på Fenskær Efterskole, hvor alle kan dyrke deres egne interesser og hobbyer – sammen med andre unge.