Holmegaardshuset

Holmegaardshuset - trygge rammer

Holmegaardshuset er et bosted, der tager imod børn, unge og hele familier. Højtuddannet og passioneret personale er med til at skabe trygge og hjemlige rammer, der giver udsatte persongrupper mulighed for at udvikle sig. Desuden har Holmegaardshuset en lang række faciliteter og tilbud, der kommer beboerne til gode.

Kontaktoplysninger

Holmegaardsvej 4, Fensmark, 4684 Holmegaard
40 12 12 01
kontakt@holmegaardshuset.dk

Hvorfor vælge Holmegaardshuset?

Holmegaardshuset er et bosted, der kombinerer høj faglighed med følelsen af hjemlig tryghed. De tager både akut og planlagt imod nye beboere, og de hjælper både persongrupper som småbørn, unge og hele familier. Selve bostedet ligger centralt placeret i Fensmark by lidt uden for Næstved på Sydsjælland, og både læge, indkøbsmuligheder, skole og dejlige naturområder ligger i nærområdet. Bostedet har desuden mange gode faciliteter som fx grill- og legeplads, motionsrum og kreativt værksted, som kommer beboere i alle aldre til gode. Som beboer på Holmegaardshuset er man sikker på at være i gode hænder, da der stilles store faglige krav til personalet.

Pt. er der 48 medarbejdere på bostedet, som tilsammen har over 40 uddannelser, kurser og diplomer. De arbejder hver dag efter 5 værdier, der er med til at sikre kvaliteten af deres arbejde med beboerne. Disse værdier består af autenticitet, tillid, ligeværdighed, anerkendelse og tryghed. På den måde er medarbejderne på Holmegaardshuset med til at gøre en stor forskel i livet hos mange udsatte børn, unge og forældre. På bosstedet er der også mange tilbud og aktiviteter, der henvender sig til de enkelte persongrupper, og som skal være med til at sikre både underholdning, udvikling og velvære.

Services

Hjælp til familier og spædbørn  Når der bringes et spædbarn ind i familien, er det vigtigt, at forældrene er klar til at give barnet den omsorg og pleje, som det har brug for. Er der ikke ro omkring barnet, kan det give en fejludvikling, som forfølger vedkommende langt ind i livet. Derfor står Holmegaardshuset klar til at hjælpe familier med at skabe en stabil og tryg ramme for barnets ankomst. Blandt Holmegaardshusets tilbud til familier er blandt andet familiemøder, kost, stimulastik og familieterapi.

Hjælp til børn i alderen 0-9 år – Børn har brug for pleje og omsorg. Får de ikke det, kan det hæmme deres udvikling på mange måder. Holmegaardshuset tager imod børn i alderen fra 0 til 9 år, som af den ene eller anden grund ikke har et sted at være. Det professionelle personale har forståelse for børns udvikling og skaber de mest gunstige forhold for barnets udvikling. Holmegaardshuset har en række tilbud til børn i denne alder, herunder legeterapi, ridning og børnemøder.

Hjælp til unge i alderen 10-18 år – I teenageårene sker der en vigtig udvikling. Hos Holmegaardshuset er man gearet til at tage imod unge, der har været i klemme enten socialt eller fagligt, og har mulighed for at give den vejledning og støtte, som de har brug for. Blandt tilbuddene til unge findes lektiestøtte, fritidsinteresser og sommerferierejser.

Hverdagen på Holmegaardshuset

For mange af borgerne gælder det, at der skal opbygges nogle faste rutiner, som er med til at strukturere hverdagen. Det kan være alt fra at rede sengen til at børste tænder og lave mad, der kan virke uoverskueligt og som en meget større opgave, end andre mennesker måske ville have anset det som. Måden, som Holmegaardshuset blandt andet trækker på i forhold til at implementere faste rutiner, er ved at bruge mål og delmål. Et delmål kunne være at børste tænder hver morgen og aften. En relativ lille ting i nogens øjne, men noget der kan skabe succesoplevelser for borgeren og dermed hjælpe med at opbygge en struktureret hverdag.

På Holmegaardshuset er fælles madlavning også en stor del af hverdagen. Det skaber både en masse god social samvær, men det er også med til at styrke de gode vaner. Madlavning er ikke nødvendigvis noget, som borgerne har haft integreret som fast del af hverdagen derhjemme. Derfor er der masser at lære, når det gøres til en fast rutine. Der er stort fokus på de sunde og ernærende råvarer, da borgerne på den måde lærer, hvad et sundt måltid består af, og hvordan man kommer frem til et sådant resultat. Det er altså både selve madlavningsdelen med at følge en opskrift samt ernæringsdelen, der er fokus. At dette er et fokus på bostedet kommer blandt andet til udtryk ved, at de har en elite-fødevaresmiley.

https://holmegaardshuset.dk/fagligt/uddannelse/maal-og-delmaal/

Mentalisering i behandlingen af afgørende på Holmegaardshuset

Holmegaardshuset deler ofte ud af den faglige viden, som findes blandt medarbejderne. Fagligheden og kompetencerne bunder i målrettet uddannelse inden for børns-, unges- og familiers trivsel og udvikling. Og her har mentalisering en afgørende behandlingsmetode. Mentalisering er defineret ved evnen til at forstå de grunde, der kan ligge bag egen og andres og adfærd, og metoden er blevet mere udbredt i arbejdet med udsatte børn og sårbare mødre.

Behandlingen giver mødre og fædre indblik i, hvordan samspillet mellem forældre og barn er essentielt for at skabe en sund mental udvikling hos det nyfødte individ. Følelser, behov og tanker mm. er alle mentale tilstande, der skal udvikles hos nyfødte. Bliver de ikke det, kan det have uhensigtsmæssige konsekvenser for det enkelte barn og dets familie. Det er derfor den ypperste opgave for forældrene på Holmegaardshuset at skabe et trygt og sikkert miljø, hvor barnets egenskaber kan udvikles. Men har man selv haft en svær barndom, hvor man har oplevet svigt fra tætteste hold, kan det være næsten umuligt at skabe trygge rammer. Her kommer Holmegaardshusets kompetencer og faglighed om børn, unge og familier til gode.Holmegaardshuset

Når man arbejder med mentalisering, arbejder man også tværfokuseret. Som professionel skal man have et overblik over forældrenes sind og mentale situation, mens man skal overvåge barnets signaler og behov. Derudover skal man yde fysisk og psykologisk støtte til især moderen, da hun skal lære at afkode tegn, der afslører barnets fysiske og mentale tilstand. Det kan blandt andet ske ved at stille åbne spørgsmål:

  • Hvordan tror du, dit barn har det lige nu?
  • Hvornår føler du dig som en god moder?
  • Hvad tror du det betyder, når dit barn græder?

Åbne spørgsmål nødsager moderen til at reflektere over sine egne handlinger og barnets signaler. Og det er det første skridt i en (ofte) lang proces, der er fyldt med op og nedture. Men for Holmegaardshusets personale gælder det om at være nærværende og klar til at støtte op om moderen, når følelser blusser op i forbindelse med spørgsmålene. Ét af målene med mentaliseringen er nemlig at lære at regulere følelser.

Hvorfor er mentalisering vigtig?

Mentalisering er vigtig at mestre, fordi det giver os en forståelse af, hvorfor vi og andre handler og føler, som vi gør. Vi får mulighed for at justere på flere interne knapper, og kan dermed afkode en situation hurtigt, præcist og korrekt. Bekymringer, stress og følelsen af at være utilstrækkelig bliver revurderet og ofte erstattet af selvtillid, selvværd og succesoplevelser, og vi får et sundere forhold til os selv og andre. Når mentaliseringsforløbene er overstået, vil familier ofte være i stand til at klare sig selv uden professionel hjælp. Det er også her, de flytter ud af Holmegaardshuset og ind i egen bolig, og det er det ultimative succeskriterie for behandlingen med forældre og børn.

Begrebet ”Mentalisering” anvendes blandt andet af Bateman og Fonagy, som har forsket inden for området. Det er især Bateman og Fonagys teorier og metoder, der ligger bag Holmegaardshusets pædagogiske arbejde.

Tålmodighed er vejen frem

Når man arbejder med socialt udsatte mennesker, som personalet på Holmegaardshuset gør, oplever man fra første række af, hvordan almindelige opgaver som rengøring, indkøb og madlavning kan være uoverkommelige opgaver. Men at presse unge mødre, deres børn eller samlever til at ”tage sig sammen” er ikke vejen frem. Det er faktisk kontraproduktivt og skaber større distance mellem beboere og pædagoger. Hvis man skal have et succesfuld forløb, hvor man lærer at tage hånd om sig selv og andre på Holmegaardshuset, kræver det tålmodighed. Og masser af det!

En stor del af det socialpædagogiske arbejde er bundet op i tillid. Tillid, som er opbygget over tid. Det kræver nemlig ekstremt meget af en nybagt mor at ”overgive” sig til professionelle og anerkende, at hun har brug for hjælp til at klare opgaven at være mor. Tillid vækkes ikke gennem tvang eller pres. Tillid skabes gennem gensidig respekt og anerkendelse og er en af byggestenene i et produktivt mentaliseringsforløb.Tålmodighed_Holmegaardshuset

Hos nogle beboere ses den pædagogiske faglighed som en trussel. Det opfattes som et angreb på moderens evne til at varetage barnets tarv. Derfor kan der opstå konflikter mellem personale og opholdstagere. Denne konfrontation kan være svær for familierne, men det er et nødvendigt onde for at komme helt ind under huden på de personer, der tager ophold på Holmegaardshuset. Når den første hårde fase er overstået, begynder forholdet mellem personale og beboer at gro. Tålmodigheden i alle faser af forløbet er essentielt for fremgang.

På Holmegaardshuset er man en del af noget

På Holmegaardshuset får beboerne mulighed for at skabe et socialt liv. Huset forsøger altid at samle alle til måltiderne, så der kommer faste rutiner og rytmer ind i hverdagen. Det er også omkring bordene, at venskaber og sammenhold dannes. Monica, der var en del af bostedet i juni 2017 er et godt eksempel på, hvordan man både lærer og danner venskaber på samme tid.

Monica var gravid, da hun kom ind på Holmegaardshuset. Hun var meget usikker på sit kommende moderskab, og var ikke klar til at påtage sig ansvaret for et andet menneske. Men Monica fortæller, at

”jeg faldt på plads inden fødslen, og jeg var omgivet af omsorgsfulde mennesker hele tiden”.

Monica fik tilknyttet to kontaktpædagoger, der hjalp og guidede hende i, hvordan hun skulle skifte ble, amme og trøste sin netop nyfødte datter. Hele opholdet gav hende selvtilliden til at tage hånd om sin lille pige, og hun blomstrede stille og rolig op, når hun var blandt andre beboere.

Hvorfor er det givende at arbejde med sårbare unge?

Det kan være hårdt at arbejde med børn, unge og familier, der er udfordret på mange parametre. Men det er også et ekstremt givende arbejde. Det fortæller Holmegaardshuset. Her er der 5 grunde til, at Holmegaardshusets ansatte elsker deres arbejde.

Det er ikke et kontorarbejde

Når man arbejder med udsatte børn og unge, som man gør på Holmegaardshuset, sidder man sjældent på en kontorstol. Man er i stedet ude i felten og hjælper med en masse praktiske opgaver. Det kræver, at man kan lide at bruge sin krop, hvad enten det er udflugter, madlavning eller noget helt tredje. Når man arbejder med socialt udsatte personer – lige meget om det er voksne eller børn – bidrager man til samfundet. Man er en uvurderlig støtte for mennesker, der har brug for hjælp.

Specialist inden for sit felt

Når man uddanner sig inden for det socialpædagogiske felt, som størstedelen af medarbejderne på Holmegaardshuset er, kommer man rundt i alle hjørner og kroge af det sociale arbejde. Fra mentale udfordringer til fysisk beskyttelse af børnene. Det fleste vælger at specialisere sig inden for et givent felt, efter de har været igennem de grundlæggende forløb. De personer, der vælger at arbejde med børn, unge og familier bliver specialister inden for deres felt, og de opnår kompetencer, der gør en livsvigtig forskel for udsatte familier i Danmark. Man kommer både rundt om det rent administrative i at hjælpe sårbare unge. Man får også muligheden for at bruge sin tillærte kompetencer i praksisnære situationer. Man får et stort ansvar fra dag ét af, da alle omkring én regner med, man bidrager til at løfte den fælles opgave. Medarbejdere på Holmegaardshuset får desuden muligheden for at videreuddanne sig flere gange om året, og der er obligatoriske kurser, alle skal tage. På den måde sikrer bostedet at den seneste viden bruges i praksis.

Hvis du er fagperson inden for socialpædagogik og gerne vil gøre en forskel for udsatte børn og unge, kan du med fordel holde øje med Holmegaardshusets jobside.

Man ændrer folks liv til det bedre

Når man arbejder med socialt udsatte børn og familier, som de gør på Holmegaardshuset, så oplever medarbejderne glæden ved at hjælpe andre mennesker. Det kan være ekstremt hårdt i starten, og der bliver sjældent sat pris på ens arbejde fra beboernes side af. Men stille og rolig bliver fjendtligheden transformeret til venskabelighed, og beboerne får bugt med mange af de udfordringer, de er stillet over for. Det er ekstremt givende som menneske at se, at ens kompetencer og indsatser hjælper personer, der har brug for professionel vejledning i livet. Især når man – som tilfældet er med Holmegaardshuset – arbejder med børn og unge, som har haft en svær barndom. Det betyder meget, at man sender velfungerende individer ud i samfundet. Individer, som er påvirket af ens egne værdier og livsanskuelse. Det giver en god følelse i krop og sind, og det gør alle de hårde stunder det hele værd.

Man kæmper for et lige samfund

Når man arbejder med socialt udsatte, signalerer man også, at vi ikke er født lige i Danmark. Der er mange mennesker, der får en utaknemmelig hård start på livet. En start, der gør det svært at fungere ordentligt senere hen. Det kan Holmegaardshuset godt skrive under på. Man kan få problemer med stoffer samt alkohol, og man får svært ved at indgå i sunde relationer med andre mennesker. Derfor kæmper man også for et mere ligeligt samfund, når man tager de udsatte mennesker i forsvar og gør alt, hvad man kan og har lært for at hjælpe dem til en bedre hverdag her i livet.

Man opdager hurtigt, at det ikke er nemt at påvirke samfundsbilledet. Men de små sejrer i hverdagen er et vidnesbyrd om, at man gør det rigtige – både for de mennesker, der tager ophold på f.eks. Holmegaardshuset og resten af samfundet.

Man får en berigende hverdag

Det er meget hårdt at arbejde med socialt udsatte børn og unge. Især fordi der er mange ulykkelige historier blandt uskyldige drenge og piger. Man kommer helt ind i kernen på folk og finder ud af, hvad der er galt. Man finder også ud af hvordan det kan blive bedre. Og selvom det er hårdt for alle parter, er det ekstremt givende at vide, at man hver dag går på arbejde for at hjælpe mennesker, der har brug for det. At ens person, egenskaber og værdier er ønsket et sted og som bliver givet videre til andre mennesker. Man er med til at påvirke, hvordan børn og unge, der har haft en svær barndom, lever resten af deres liv.  Derfor arbejder medarbejderne på Holmegaardshuset med udsatte børn, unge og familier.

Uddannelse og faglighed på Holmegaardshuset

Uddannelse og faglighed fylder meget på Holmegaardshuset. I ovenstående video forklarer familiebehandler Brian om NBO-metoden. NBO-metoden udgør grundlaget for én af de uddannelser, der udbydes på opholdsstedet. Det er en metode, der bruges i samspil med forældre for at få bedre forståelse for spædbarnet og dets behov og adfærd.

Du kan læse om alle Holmegaardshusets uddannelser her.

Links til Holmegaardshuset

Website
Vimeo

Virksomhedsinformation