OJ Electronics A/S er en dansk virksomhed, som er specialiseret inden for HVAC Controls & Drives, herunder varmesystemer, ventilationsanlæg og køleanlæg. De producerer elektroniske styringer til elektrisk gulvvarme og termostater med smart-teknologi, som kan tilkobles og styres via WiFi. OJ Electronics’ produktion foregår i Danmark, men virksomheden er i dag en global aktør med partnerskaber inden for Energy Management Solutions i Europa og Asien.

OJ Electronics blev stiftet i 1964 og har hovedkvarter i Sønderborg på Als – virksomheden beskæftiger i dag rundt regnet 170 medarbejdere. 

OJ Electronics’ vision

OJ Electronics har al sit fokus rettet mod innovation af HVAC Controls & Drives og arbejder konstant på at skabe den næste generation af termostater til gulvvarme og styreenheder til andre produkter såsom ventilations- og varmesystemer. OJ Electronics arbejder ud fra mantraet ”WIN NXT GEN”, hvis essens er at vinde den næste generation af førnævnte produkter. Deres altoverskyggende ambition er altid at kunne imødekomme markedets behov med nye produkter og ny teknologi.

Produkter

OJ Electronics producerer alle sine produkter i Danmark, men gennem et større netværk af samarbejdspartnere, distributører, salgsafdelinger og datterselskaber forhandles virksomhedens produkter i mange dele af verden, herunder Polen, USA, Rusland og Asien. OJ Electronics forhandler produkter inden for HVAC (Heat, Ventilation, Aircondition, Control) og har specialiseret sig inden for særligt følgende produktkategorier:

  • Klimaanlæg
  • Ventilationssystemer
  • Roterende varmevekslere
  • Intelligente termostater til elektrisk gulvvarme
  • Elektroniske styringer til elektrisk gulvvarme 

Bæredygtighed

OJ Electronics arbejder med klimastyring i mere end én forstand. Foruden at udvikle og producere systemer og enheder til klimastyring i hjemmet (f.eks. klimaanlæg og varmevekslere) er virksomhedens mål at bidrage til at gøre bygninger verden over mere klimavenlige. Produkterne og løsningerne skal være grønne forstået på den måde, at de yder den størst mulige komfort til forbrugerne, samtidig med at de bruger mindst mulig energi. OJ Electronics har desuden involveret sig i en række projekter med fokus på bæredygtighed. Herunder kan nævnes ”Project Zero”, som går ud på at gøre Sønderborg og det omkringliggende område CO2-neutralt inden 2029. Sammen med en lang række lokale virksomheder og andre samarbejdspartnere går OJ Electronics  efter at gøre sit hjemsted til forløber inden for cleantech.

Omtanke for miljøet

OJ Electronics gør dagligt en markant indsats for at beskytte både mennesker og miljø ved at udelade skadelige kemikalier og bestanddele fra produktionen og ved at praktisere en ansvarlig affaldshåndtering samt størst mulige anvendelse af genbrugsmaterialer. OJ Electronics overholder EU-forordningen ”REACH” (akronym for Registration, Authorisation and Restriction of Chemicals) fra 2007, som har til formål at beskytte mennesker og miljø mod skadelige kemikalier.

OJ Electronics overholder ligeledes kravene i EU-direktiverne ”RoHS3” (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) og WEEE2 (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), som henholdsvis har til formål at undgå giftige materialer i elektronikprodukter og at sikre genanvendelse eller miljøansvarlig bortanskaffelse af elektronikaffald.

OJ Electronics er desuden certificeret medlem af medlemsorganisationen Elretur, som arbejder for netop at hjælpe virksomheder med at overholde reglerne for miljøansvarlig bortskaffelse af elektronikaffald og brugte batterier.

Trainee- og praktikforløb

OJ Electronics tilbyder trainee- og praktikforløb for studerende inden for virksomhedens branche (herunder studerende på ingeniøruddannelser eller uddannelser for produktdesign eller software design). De studerende, som optages på forløbet, bliver tilknyttet virkelige projekter og får dermed praktisk erfaring med det felt, de uddanner sig inden for.

Bliv klogere på OJ Electronics

Kontaktoplysninger

Stenager 13 B
73 12 13 14
oj@ojelectronics.com