Tue Askeland og Advokatfirmaet Askeland

Tue Askeland

Tue Askeland er en advokat med sæde i Roskilde, hvor han driver Advokatfirmaet Askeland. Firmaet er et resultat af mange års erfaring inden for branchen og et dedikeret og passioneret sind. Tue vidste allerede i sine unge dage, at han gerne ville være advokat. og undervejs i jurastudierne fandt han ud af, at specialet skulle udgøres af fast ejendom. Hvis man tager disse ting i betragtning, giver de karrierevalg, som Tue har taget de sidste 20 år, god mening. Karrieren startede for alvor i 2000, da studietiden sluttede, og Tue stod som en uddannet jurist. Men det var ikke jurist, der var drømmen – det var advokat. Den første arbejdsplads, der kunne tilføjes til CV’et, var Classen & Co. Et firma der netop havde fast ejendom som speciale. Her besad Tue Askeland funktionen som advokatfuldmægtig, før den officielle advokatbestalling kom på plads i 2003 efter bestået eksamen.

Tue Askeland er meget dedikeret, når det kommer til advokatfaget og til at dygtiggøre sig. Udover det “rene” advokatarbejde, har Tue også tagetuddannelsen, som Danske Bestyrelsesavokater udsteder. På den måde har karrieren også budt på bestyrelsesarbejde i flere forskellige virksomheder. I dag driver advokaten også et administrationsselskab, der administrerer et kollegie. Det foregår sideløbende med det daglige arbejde. Du kan læse mere om karrierestigen ved at besøge Tue Askelands hjemmeside.

Kontaktoplysninger

Algade 50, 4000 Roskilde
41 65 30 01
ta@askeland.dk

Relevante links

Advokatfirmaet Askelands hjemmeside
Infoside om Tue Askeland
Linkedin (Tue Askeland)

Hvorfor vælge Advokatfirmaet Askeland?

Advokatfirmaet Askeland, som Tue Askeland ejer og arbejder i til dagligt, har speciale i fast ejendom. Selskabet blev stiftet i 2015, og siden da har Tue hjulpet klienter af både privat- og erhvervskarakter. Det er dog hovedsageligt erhvervsrelaterede sager, der arbejdes på. Det faktum, at der både ydes bistand til private og til virksomheder, kommer til udtryk i kompetencerne i firmaet, Kompetencerne dækker blandt andet selskabsret, lejeret, voldafgiftssager og entreprise. Inden for eksempelvis lejeret tilbyder Tue Askeland sin hjælp inden for både boliglejeret og erhvervslejeret. Du kan således få hjælp, hvad end du er udlejer eller lejer i privat henseende, eller der er tale om virksomhedsrelateret leje. Tue har desuden kompetencerne til at agere boligadvokat, erhvervsadvokat samt bistå med generel rådgivning. Har du for eksempel brug for en professionel vurdering af, om en konkret tvist kan afgøres uden for retten, eller om det nødvendiggør en retssag at få en afslutning, kan firmaet også hjælpe.

Tue Askeland

En af de ting, der kendetegner tilgangen hos Advokatfirmaet Askeland, er, at klienten altid er i fokus, og at begge parter har oplevet et godt samarbejde. Der skal være klare linjer, når arbejdet begynder. Det betyder eksempelvis, at der tages udgangspunkt i det aftalte omkostningsniveau, og at bistanden rettes herefter. På den måde undgår du ubehagelige overraskelser i form af ekstraregninger på store beløb, når samarbejdet ophører. Det er vigtigt for Tue Askeland, at der etableres tillid mellem ham som advokat og klienten. Det kommer blandt andet ved at overholde omkostningsniveauet. Det kommer også ved, at klienten løbende informeres og sættes ind i sagen. Således kan beslutninger træffes på et informeret grundlag.

Kompetencer i Advokatfirmaet Askeland

Advokatfirmaet Askeland beskæftiger sig overordnet med fast ejendom som område. Og hvad indebærer det? Det indebærer flere underområder, som Tue Askeland har indgående specialistviden om, og som han har praktisk erfaring med gennem mange år og mange forskellige sager.

Tue Askeland kan agere boligadvokat, hvilket kan være nødvendigt i både virksomhedsregi og privat regi. Hvis du i en “helt almindelig” bolighandel – det vil sige mellem to private parter – har brug for juridisk assistance til at håndtere dokumenter eller til generel vejledning om processer, kan Tue agere advokat for både køber og sælger. Der kan være mange juridiske ting at forholde sig til i en sådan handel, som man som privatperson ikke nødvendigvis har forudsætninger for at kunne gennemskue. Her kan det være betryggende at have en advokat i “baghånden”, så man undgår diverse faldgruber, som senere hen kan vise sig at få konsekvenser.

Inden for erhverv kan Tue hjælpe med stort set alt, der vedrører fast ejendom. Det kan være entreprise, selskabsret, og lejeret. Samtidig kan han agere erhvervsadvokat, hvor generelle problemstillinger håndteres.