Stiftelse af et aktieselskab (A/S) kræver kr. 500.000 i indskud eller delvist indskud med minimum 25 % af selskabskapitalen dvs. kr. 125.000. Den væsentligste forskel mellem anpartsselskab og aktieselskab er, at ledelsen skal bestå af mindst én direktør og bestyrelse på mindst 3 medlemmer eller et tilsynsråd.

Aktieselskab fungerer i forhold til omverdenen mere solidt og signalerer en virksomhed med styrke dvs. på et højere niveau end et anpartsselskab. Yderligere foregår alt andet på samme måde som i et anpartsselskab i form af love og regler.