Anpartsselskab (ApS) er et af de hyppigste valg, mange iværksættere træffer. Indskudskapitalen er nedsat fra kr. 80.000 til kr. 50.000, hvilket gør denne virksomhedsform mere attraktiv end hidtil. Den største fordel ved denne virksomhedsform er, at du slipper for den personlige hæftelse ved oprettelse af ApS. Erfaringsmæssigt anbefaler vi at adskille privatøkonomi med virksomhedsøkonomi. Det giver et mere overskueligt overblik over økonomien generelt og i den administrative del. Anpartsselskab går ind under selskabsloven, og beskatningen foregår via selskabsskattereglerne. Hvert år skal der udarbejdes et årsregnskab og indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Revisionspligten for årsregnskaberne gælder ikke for små selskaber, der opfylder følgende betingelser:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8. mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Små holdingvirksomheder kan også fravælge revisionspligten på deres årsregnskab siden 1. januar 2013, hvis de opfylder ovenstående betingelser.