Som det angår i titlen, er enkeltmandsvirksomhed en personlig virksomhed, hvilket betyder, at DU hæfter personligt med hele din private formue, selvom virksomheden går konkurs. Ved at vælge denne virksomhedsform, er der således en risiko for, at ens private formue bliver påvirket.

Beskatningen foregår på tre forskellige måder, som igen skal vurderes ud fra den enkelte situation.

  1. Personskattereglerne.
  2. Virksomhedsordningen.
  3. Kapitalafkastordningen.

Ens forskudsopgørelse skal tilpasses ud fra de forventede økonomiske overskud, og derved betales et såkaldt B-skat på 10 rater til SKAT. Efter regnskabsåret er slut, dvs. 31/12 – altid samme regnskabsår for enkeltmandsvirksomheder – udarbejdes et regnskab, som bruges til den endelige selvangivelse eller med andre ord en årsopgørelse.

Derudover kan personlige virksomheder omdannes skattefrit til selskabsform, men der anbefales at tage kontakt til en revisor.

Det kan være hensigtsmæssigt at overveje denne virksomhedsform til at starte med, hvis det forventes, at virksomheden får et underskud det første år, hvilket kan modregnes i den endelige selvangivelse. I modsætning til et selskab som virksomhedsform er der et lovkrav om, at selskabskapitalen skal udgøre mindst halvdelen af egenkapitalen, hvilket kan give problematik med hensyn til tvangsopløsning mv.

Derudover slippes der for at udarbejde et årsregnskab og indsende til Erhvervsstyrelsen. For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til en revisor.

Er du interesseret i at stifte en enkeltmandsvirksomhed, kan du kontakte os via kontaktformularen til højre.