EMCO Controls blev grundlagt i 1966 i den nordsjællandske by Hillerød. Herfra producerer og forhandler de i dag udstyr og instrumenter, der anvendes til måling af flow, niveau og temperaturer. De er markedslederes på området i både Danmark og udlandet. Hele produktionen foregår in house i Hillerød, hvor specialiserede medarbejdere arbejder med produktion og salg af både standardløsninger og specialdesignede og skræddersyede løsninger.

Kontaktoplysninger

Høgevej 6
DK- 3400 Hillerød

Phone: +45 4576 94 00
E-mail: emco@emco.dk

Hjemmeside: emcocontrols.com

EMCO Controls produkter

EMCO Controls står bag en række produkter. Det gælder blandt andet:

 • Flowmeters
  Flowmeters er udstyr, som bruges til at måle flowet af fx gas, væsker, damp eller andet. Det kan fx være en vandværk, som ønsker at måle flowet af vand fx hastighed, vandforbrug eller kloakflowet. Der findes forskellige produkter inden for måling af flow.
 • Niveaumålingsudstyr
  Det er udstyr, som man sætter på tanke eller beholdere, som kan fortælle, om niveauet af fx væske er højt, lavt eller tilstrækkeligt. Der findes forskellige former for niveaumålere.
 • Termowells
  Udstyr der bruges ved temperatur.

Fordele ved måleudstyret

 • Måler præcist
 • Undgår manuel måling
 • Undgår unødigt tidsforbrug
 • Reducerer omkostningerne

Hvilke brancher har brug for måling af flow, temperatur og niveau?

Virksomheden retter sig mod flere forskellige brancher, som har brug for måling og kontrol af fx flow, niveau og temperatur. Det gælder blandt andet følgende brancher:

 • Kraftværker
 • Vandforsyninger
 • Olieselskaber
 • Raffinaderier
 • Gasindustrien
 • Skibsbyggerier
 • Industrien inden for farmaci
 • Fødevareindustrien

Alle brancherne her har det til fælles, at de har brug for at kunne måle flow, level eller temperatur meget præcist, hvilket produkter fra EMCO Controls hjælper med.