Vi er mere forbundet end nogensinde før på grund af den teknologiske udvikling, hvor internettet og sociale medier er med os alle steder. Desværre har menneskers online tilstedeværelse også resulteret i en stigning i tilfælde af digital mobning, hvor sociale netværk, sociale medier, online grupper, beskedtjenester, mails etc. bliver brugt til negativ adfærd fx tale grimt om andre og direkte angribe andre verbalt.

Digital mobning kan påvirke offeret mærkbart og kan blandt andet resultere i alvorlige følelsesmæssige og psykologiske konsekvenser på både kort og lang sigt.

Nedenfor har vi listet en lang række konsekvenser af digital mobning, som er vigtige at kende til. Det kan både give et billede af, hvor alvorligt det er og bedre sikre effektiv forebygge og håndtering af digital mobning.

Konsekvenser

 • Depression
 • Angst
 • Lavt selvværd
 • Ensomhed
 • Nervøsitet
 • Frygt
 • Stress
 • Mistrivsel
 • Utryghed
 • Selvskadende adfærd
 • Selvmordstanker
 • PTSD
 • Søvnproblemer
 • Svimmelhed
 • Overvægt
 • Lavere uddannelsesniveau
 • Øget risiko for arbejdsløshed senere i livet
 • Økonomiske problemer senere i livet

Digital mobning har vidtrækkende konsekvenser

Som du kan se, er der tale om både mange og vidtrækkende konsekvenser. Konsekvenserne for det enkelt offer kan mærkes på både kort og lang sigt og kan få både resultere fysiske, psykiske og socioøkonomiske konsekvenser. Dette er ikke konsekvenser, man må se let på, og derfor bør man handle, hvis man bliver opmærksom på digital mobning – uanset om man er skole, uddannelsesinstitution, forælder, klassekammerart, arbejdsplads, kollega, ven etc.