Habitushusene tilbyder bo- og dagstilbud til unge over 15 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd. Vi arbejder med afsæt i anerkendte specialpædagogiske metoder og har som mission at skabe den størst mulige grad af livskvalitet hos vores beboere. Det gør vi bl.a. igennem særligt tilrettelagte pædagogiske udviklingsplaner, der tager udgangspunkt i hvert enkelt beboers unikke situation, adfærd og problematikker.

Habitushusenes kontaktoplysninger

Park allé 290, 1. th.
2605 Brøndby
info@habitus.dk

Hvorfor vælge Habitushusene?

Du skal vælge Habitushusene, fordi det vigtigste i for os er, at vi yder et stykke pædagogisk arbejde i så høj faglig kvalitet, at det kan øge livskvaliteten for de borgere, vi arbejder med. Det, der adskiller os fra mange andre gode botilbud er, at vi har mange års erfaring med at skabe unikke rammer, der er tilpasset den enkelte borger ned i mindste detalje.  

I Habitushusene gør vi os umage for at skabe hjem og ikke institutioner. Det gør vi ved at sikre os, at både relationelle og fysiske rammer gør det muligt ikke blot at føle sig hjemme – men at være hjemme. Vores fokus er altid at skabe tryghed blandt vores beboere. Vi ved, at der er mange elementer af et liv, der skal spille sammen, for at man kan være så tryg, at man har overskud til at leve et liv godt liv med høj livskvalitet. Når vi arbejder med beboere har vi derfor altid fokus på, hvad der er særligt for den enkelte beboer, for at kunne opstille de bedst tænkelige rammer.   

Selvom det vigtigste altid er de mennesker, man omgiver sig med, så ved vi også, at godt tilrettelagt fysisk indretning har stor betydning for et godt liv. Nogle mennesker har brug for mulighed for meget udendørsliv, for meget ro eller for muligheden for at kunne fordybe sig. Vi har fokus på at sørge for, at de fysiske rammer er til, at alle vores borgere kan leve deres bedste liv, selvom de har forskellige behov. Alle mennesker trives bedre, hvis de rammer de lever i, giver mulighed for at de kan udfolde sig lige som de er.   

Du skal vælge et habitushus, for at sikre dig, at dine pårørende bliver mødt, der hvor de har brug for det. Vi ved, at alle  mennesker er forskellige, og derfor sætter vi en ære i, at alle vores beboere bliver behandlet som sådan.   

Hvor har Habitushusene bo- og dagtilbud?

Vi har følgende bosteder og dagtilbud i Jylland og på Sjælland:

HabitusHusene Nordjylland

 • HabitusHuset Fjelsted
 • HabitusHuset Nørkær
 • HabitusHuset Langbrovej
 • HabitusHuset Sct. Mortensgaard

HabitusHusene Midtjylland

 • HabitusHuset Elbækvej
 • HabitusHuset Søren Kannesvej
 • HabitusHuset Tyvhøjvej

HabitusHuseneSjælland

 • HabitusHuset Jernstøbervænget
 • HabitusHuset Sølyst
 • HabitusHuset Skellebjerg
 • HabitusHuset Rønnebærkæret

Habitushusene Nordsjælland 

 • HabitusHuset Drachmannsvej
 • HabitusHuset Kæderupvej
 • HabitusHuset Ny Mårumvej
 • HabitusHuset Frederiksværksgade
 • HabitusHuset Ahornvej

HabitusHusene Vestegnen

 • Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven
 • HabitusHuset Søvang

Links til Habitushusene

Habitushusenes hjemmeside

Habitushusenes blog

Habitushusene på Facebook

Habitushusene på LinkedIn

Habitushusene på Twitter

Habitushusene på Instagram

Habitushusene på Quora

Habitushusene på Youtube

Habitushusene på Tumblr

Habitushusene på Vimeo

Habitushusene på Crunchbase

Habitushusene på Amino Bizz

Habitushusene på advertise.dk 

Habitushusene på erhverv.org

Habitushusene på omtal.dk