En familievirksomhed funderet på entreprenørskabet

Siden sin grundlæggelse har OMNIA Global med Daniel Hansen i spidsen været kendetegnet som en familievirksomhed. De specialiserer sig i alternative investeringsstrategier ved at gøre brug af innovativ finansieringsteknikker. 

OMNIA Globals fundament bygger på en entreprenørisk iver efter at skabe og udvikle – det være sig lige fra den gode idé til en innovativ finansiel løsning, eller det at skabe en unik virksomhed. 

OMNIA Global er grundlagt af iværksætteren Daniel Hansen, og eksistensgrundlaget tager udgangspunkt altid at være i berøring med innovative processer – slutresultatet er aldrig et mål i sig selv. Med Daniel Hansen i spidsen er OMNIA Global motiveret af at se ideer udvikle og realisere sig. De er drevet af deres evne til fuldstændigt at udnytte deres store netværk, medarbejdere  og velgørende projekter. 

Hos OMNIA Global er øjne, ører og sind altid modtagelige for nye projekter, muligheder, mennesker og metoder til at løse udfordringer. I modsætning til mange virksomheder sætter OMNIA Global ikke begrænsninger for sig selv ved at arbejde ud fra fastlåste retningslinjer. De anvender en agil tilgang, hvilket gør dem i stand til skabe innovative løsninger, der passer til den enkelte opgave eller projekt. 

Modet til at udfordre den traditionelle tænkning 

OMNIA Global og Daniel Hansen skaber konstant i bestræbelserne på at blive bedre og smartere. De udvikler finansielle idéer og løsninger, som er utraditionelle, unikke og innovative, og de har en evne til at tænke ud af boksen. Det skyldes, at de konstant udfordrer deres netværk og dem selv.

Det kræver mod at jagte det utraditionelle. Et mod til at gå imod strømmen, stræbe efter det ultimative, og gøre tingene på en ny og anderledes måde. Det stærke mod gør OMNIA Global i stand til at praktisere et innovativt mindset, hvilket inspirerer alle medarbejdere og det omkringliggende netværk. 

 Synergier former det unikke

Det er karakteristisk for Daniel Hansen og OMNIA Global, at de er i stand til at forene partnere, projekter og løsninger i overraskende og nye faconer. Det skaber en helt særlig synergi mellem alle komponenter, som i sidste ende gør dem i stand til at opnå ultimative resultater. Ved at forbinde alle komponenterne skabes det unikke. OMNIA Global er en virksomhed i konstant udvikling, som formår at tilpasse sig eksisterende markeder og miljøer, samtidig med at de fordrer deres globale netværk til hele tiden at ville gøre det bedre. 

Ønsket om at gøre det bedre går igen hos alle medarbejdere og er en integreret del af al det arbejde, OMNIA Global berører.